Wie zijn we?

Overstag Uitvoering is een organisatie uit Groningen, die intensieve ondersteuning biedt aan jongeren in de leeftijd van 17 tot 25 jaar, met een meervoudige problematiek op meerdere leefgebieden. Door een zo nodig onorthodoxe aanpak stellen wij de jongeren in staat weer grip op hun leven te krijgen, waardoor de jongeren zichzelf en de maatschappij niet meer in de weg hoeven te staan. Dit doen wij door de jongeren structuur en regelmaat te bieden en waar nodig te begrenzen. Overstag Uitvoering heeft een 24-uurs beschermde woonvorm in ...

lees verder...

Onze medewerkers

De medewerkers van Overstag Uitvoering spreken de taal van de doelgroep. Zij voelen uitstekend aan wat er in de jongeren omgaat en welke methodiek daar het beste bij aansluit. Het team van Overstag is een mix van MBO-, HBO- en Universitair opgeleid personeel in combinatie met ervaringsdeskundige medewerkers. Juist deze combinatie zorgt voor een uniek team.

lees verder...

Onze nachthoofden en jagers

Onze nachthoofden zijn veelal (oud) beveiligers. Zij zorgen voor orde en rust in de avond en nacht. Zij zorgen ervoor dat de jongeren op tijd gaan slapen en wekt de jongeren de volgende ochtend. Het nachthoofd is de oren en ogen van de coach en rapporteert zijn bevindingen ook aan de coach, zodat de coach hier weer mee aan de slag gaat. Onze nachthoofden worden ook geregeld ingezet als 'jager'. De jager wordt ingezet om te zorgen dat jongeren op hun afspraken verschijnen. Wanneer een jongere bijvoorbeeld zelfstandig woont en in de ochtend ...

lees verder...

Contact & Info

  • Overstag Uitvoering
  • Postbus 373
  • 9700 AJ Groningen