Voor wie?

Jongeren en jong volwassenen in de leeftijd vanaf 17 jaar tot 25 jaar.

Bij de jongeren die zich melden of aangemeld worden bij Overstag Uitvoering, is vaak sprake van meervoudige problematiek. Dit houdt in dat meerdere problemen zich op hetzelfde moment afspelen. Door deze combinatie van problemen dreigen jongeren vaak tussen wal en schip te geraken bij de reguliere hulpverlening.

De jongeren hebben vaak al een heel turbulent leven achter de rug. Door situaties in hun jeugdjaren hebben zij al veel meegemaakt. Ook hebben zij vaak al een rijk hulpverleningsverleden of zijn zij juist altijd uit beeld gebleven van de hulpverlening. Vaak lopen de jongeren vast in 'het systeem', omdat deze vaak voornamelijk gericht is op slechts één probleem.

Bij de jongeren is vaak sprake van meervoudige problematiek. Hierbij gaat het vaak om complexe combinaties, zoals bijvoorbeeld:

• Licht verstandelijke beperking i.c.m. ADHD of ODD, een gebrek aan concentratie/motivatie, slecht of geen contact met ouders, geen startkwalificatie en geen veilig thuisfront.

• Onverwerkte trauma's uit het verleden, waardoor de jongeren geen structuur en regelmaat in hun leven hebben.

• Een onrealistisch beeld van wat er bij komt kijken om zelfstandig te kunnen wonen.

De uitdaging voor Overstag ligt juist bij deze jongeren en jong volwassenen, omdat zij nu vaak tussen wal en schip dreigen te vallen.

De meeste jongeren hebben op het moment van aanmelding bij Overstag vaak geen zinvolle dagbesteding, geen inkomen of een Wajong uitkering