Samenwerking

Samenwerking
Samenwerking

Overstag richt zich niet op behandeling en/of therapie. Heeft de jongere behoefte aan behandeling en/of therapie, dan maken wij gebruik van ons netwerk binnen de lokaal gevestigde partijen, organisaties en instellingen. Door deze samenwerking kan optimaal gebruik gemaakt worden van elkaars kennis en deskundigheid. De problematiek, en vragen van onze jongeren, is dusdanig breed dat optimaal effect bereikt wordt wanneer ieder bijdraagt vanuit de eigen expertise. Ook is dit belangrijk om uit te kunnen stromen naar lichtere vormen van hulpverlening als dat mogelijk is. Hierbij kunt u denken aan o.a. Cosis, Lentis, Elker, VNN en voor het proefwonen aan woningbouwverenigingen.