Ambulante Begeleiding

Overstag Overstag Uitvoering biedt intensieve, individuele ambulante begeleiding aan. Het individuele traject is flexibel en duurt gemiddeld een jaar. De kern van de begeleiding is de intensieve persoonlijke begeleiding. Hierbij is altijd één persoon het aanspreekpunt. Uiteraard maakt de medewerker van Overstag wel gebruik van de kennis en het netwerk van de rest van het team. Een bijkomend voordeel van een individuele aanpak via ambulante begeleiding is dat opdrachtgevers niet met een wachtlijst (voor beschermd wonen) worden geconfronteerd. Vaak verkeren deze jongeren in een urgente situatie en/of zorgen ze voor veel spanningen thuis. Een groot deel komt daar alleen niet meer uit zijn of haar problematische situatie. Overstag biedt dan uitkomst.

Overstag maakt duidelijke afspraken met de jongere en zijn aanmelder, we bieden een duidelijke weekstructuur en intensieve ondersteuning, gericht op de jongere en zijn omgeving.

Via de systeembenadering, waarbij ook familie en vrienden betrokken worden, wordt de eigen positieve kracht van de jongere aangesproken. Het wegnemen van zoveel mogelijk belemmeringen op de belangrijke leefgebieden is cruciaal in onze aanpak. Samen met de jongere werkt Overstag aan het plan van aanpak dat samen met de jongere is gemaakt.