Regels & Maatregels

Wanneer de jongere en Overstag besluiten een traject aan te gaan worden er afspraken gemaakt en dient de jongere de regels, die gelden binnen Overstag, te ondertekenen. Als de jongere een regel overtreedt, volgt er een 'maatregelgesprek'. Tijdens zo'n gesprek wordt er altijd hoor en wederhoor toegepast. Wanneer inderdaad blijkt dat de jongere een overtreding heeft gemaakt , volgt er een maatregel. Bij het uitdelen van een maatregel wordt er altijd een 'leerervaring' gekoppeld aan de maatregel. Dit om te zorgen dat de jongere leert van zijn fout en deze fout niet nog eens maakt.

Een voorbeeld maatregel is een wandeling van 15 km. De jongere wordt vroeg in de ochtend gewekt op zijn vrije dag en gaat wandelen. De jongere krijgt, afhankelijk van de overtreding, een aantal vragen mee. Tijdens de wandeling heeft de jongere de tijd om over de vragen na te denken en de vragen te beantwoorden. Doel is om de jongere te laten nadenken over hoe hij dit de volgende keer gaat voorkomen.