Beschermd wonen Veendam

Onze 24-uurs locatie in Veendam bestaat uit 3 woningen. Deze zijn aan elkaar geschakeld. In woning 1 is plaats voor 4 jongeren en heeft Overstag Uitvoering de beschikking over een zogenaamde crisiskamer, waar externe jongeren in geval van crisis geplaatst kunnen worden voor een korte tijd. In woning 2 kunnen maximaal 7 jongeren wonen en in woning 3 maximaal 3 jongeren.

Op onze 24-uurs locatie in Veendam werken we in een gestructureerd klimaat en is altijd begeleiding aanwezig als er jongeren thuis zijn. De woonbegeleiders begeleiden intensief en ondersteunen de jongeren bij de ADL, zoals het doen van boodschappen en het koken, onderhouden/schoonhouden van hun eigen leefomgeving, omgaan met geld, persoonlijke verzorging, het doen van de was en het behouden van structuur en regelmaat etc.

Overdag gaan de jongeren naar school en/of werk. De jongeren die geen school en/of werk hebben gaan op maandag t/m donderdag naar de dagbesteding van Overstag Uitvoering. Daarnaast sporten de jongeren onder leiding van een gediplomeerde sportcoach tenminste één keer per week.

De jongeren die die worden geplaatst binnen Overstag gaan gefaseerd het traject door.

Fasering:

Fase 1 - Wennen aan wonen bij Overstag

In fase 1 werken we aan een gezonde dag-routine. Structuur is hierin heel belangrijk. Wanneer de jongere geen werk heeft of geen opleiding volgt word hij hier vanuit de activering van Overstag Uitvoering naar toe geleid. In fase 1 wordt veel aandacht geschonken aan het aanleren van vaardigheden, zoals:

  • Boodschappen doen;
  • Eten koken;
  • Leefruimtes schoonmaken en schoonhouden;
  • Kleding wassen;
  • Etc. etc.

Fase 2 - Vaardigheden zelfstandig uitvoeren

Vanuit een eigen plan van aanpak werken de jongeren en aan eigen doelen die ze samen met hun coach opstellen. Tenminste 2 keer per jaar worden deze doelen geëvalueerd en wordt er verder gebouwd aan een eigen toekomstperspectief. De jongere is in staat om hetgeen in fase 1 is geleerd vrijwel zelfstandig uit te voeren en dient alleen af en toe een beetje te worden bijgestuurd.

Fase 3 - Uitstroom fase

In deze fase wordt door de jongere gewerkt aan “de puntjes op de i zetten", zodat hij uit kan stromen naar een plek voor zichzelf met eventueel ambulante ondersteuning. De jongere is weliswaar slechts 15 meter op afstand van de woonbegeleiding, maar krijgt in deze fase de kans om te laten zien dat hij volledig zelfstandig kan wonen.