De coach

Persoonlijk begeleider

De coaches binnen Overstag Uitvoering zijn de regievoerder over hun eigen caseload. Zij zijn verantwoordelijk voor het gehele traject van de jongere binnen Overstag Uitvoering. De coach stelt samen met de jongere het plan van aanpak op , waarbij gewerkt wordt aan 12 leefgebieden. Samen met de jongere wordt geprobeerd gestelde doelen te halen om zodoende de jongere weer grip op zijn eigen leven te laten krijgen.

De coaches van Overstag Uitvoering stralen zelfverzekerdheid uit, zijn pro-actief, staan stevig in hun schoenen en zijn stressbestendig. De coach is in staat onze moeilijke doelgroep te begrenzen en bewaart de rust in crisissituaties. De coach van Overstag denkt vaak ‘out of the box’, iets wat vaak haaks staat op datgene wat er op de opleiding is geleerd.