Wat doen we?

Overstag Uitvoering maakt duidelijke afspraken met de jongeren, biedt een duidelijke weekstructuur en intensieve ondersteuning, gericht op de jongere en zijn omgeving.

Via de systeembenadering, waarbij ook familie en vrienden betrokken worden, wordt de eigen positieve kracht van de jongere aangesproken. Het wegnemen van zoveel mogelijk belemmeringen op de belangrijke leefgebieden maakt ook onderdeel uit van onze aanpak. Tot de jongere het moment bereikt waarop hij zelf overstag gaat en een andere weg in wil slaan.