Wie zijn we?

Overstag Uitvoering is een organisatie uit Groningen, die intensieve ondersteuning biedt aan jongeren in de leeftijd van 17 tot 25 jaar, met een meervoudige problematiek op meerdere leefgebieden. Door een zo nodig onorthodoxe aanpak stellen wij de jongeren in staat weer grip op hun leven te krijgen, waardoor de jongeren zichzelf en de maatschappij niet meer in de weg hoeven te staan. Dit doen wij door de jongeren structuur en regelmaat te bieden en waar nodig te begrenzen. Overstag Uitvoering heeft een 24-uurs beschermde woonvorm in Veendam en biedt daar plaatst aan 14 jongeren. Ook werkt Overstag ambulant en biedt het ondersteuning aan jongeren die elders wonen dan in de beschermde woonvorm van Overstag.