De aanpak

De aanpak van Overstag Uitvoering is onorthodox en no-nonsense. Het is een combinatie van hulpverlening, activering en re-integratie.

De afspraken die worden gemaakt zijn voor alle betrokkenen duidelijk en helder. Overstag biedt de jongeren een duidelijke weekstructuur en intensieve ondersteuning. Hierbij is de jongere en zijn omgeving altijd het uitgangspunt. Er wordt gekeken naar de positieve kracht en mogelijkheden van de jongere. Cruciaal in de aanpak is het wegnemen van zoveel mogelijk belemmeringen op de diverse leefgebieden. Hierdoor hoopt Overstag het moment te bereiken waarop de jongere zelf kiest om 'overstag' te gaan en zijn leven een positieve wending te geven.

Onze jongeren krijgen een programma aangeboden waarin ze weer geactiveerd worden. Overstag zorgt dat ze weer 'structuur en regelmaat' in hun leven krijgen. De jongeren gaan onder begeleiding van ervaren medewerkers sporten, sociale vaardigheden ontwikkelen en leer/werkervaring op doen. Een jongere die niet op komt dagen wordt door één van de jagers opgehaald en alsnog naar de afgesproken plek begeleid. Meldt de jongere zich ziek, dan gaat een medewerker van Overstag met de jongere naar de huisarts. Overstag doet er alles, maar dan ook alles aan (binnen de wettelijk toegestane kaders) om de jongeren weer op het juiste pad te krijgen.