Klachtenreglement

Iedere zorgaanbieder is verplicht cliënten de mogelijkheid te bieden een klacht in te dienen over geleverde zorg. De klachtenregeling moet voldoen aan de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).

Overstag Uitvoering én Overstag Zorg hebben de klachtenregeling ondergebracht bij het onafhankelijke klachtenportaal zorg.

ID Nummer aansluiting

  • Overstag Uitvoering (8685)
  • Overstag Zorg (8688)

De procedure die bij onvrede of een klacht wordt gevolgd is nader toegelicht in de folder: “Flyer spelregels Wkkgz"

In het klachtenreglement van Klachtenportaal Zorg en het geschillenreglement van de Stichting Geschilleninstantie KPZ staan de voorwaarden en regels voor de behandeling van klachten en het oplossen van geschillen.


Aan de linkerkant ziet u onder het kopje "Bijlagen" de volgende namen van bestanden:

  • · Flyer Spelregels Wkkgz voor cliënten
  • · Het Klachtenreglement 2019
  • · Het Geschillenreglement 2019

Om een van de bestanden in te zien te zien dient u te drukken op de link. Er volgt dan automatisch een nieuw venster met het pdf bestand.